Została ona stworzona dla osób zainteresowanych zdobyciem fachowej i profesjonalnej wiedzy oraz umiejętności związanych z nauką jazdy samochodem.Chętnie pomożemy nie tylko tym, którzy dopiero zamierzają zdobyć prawo jazdy lub są w trakcie kursu, ale także osobom, które posiadają już ten dokument a z różnych przyczyn potrzebują porad związanych z bezpieczną oraz zgodną z przepisami jazdą po drogach.Jeśli szukacie, więc pomocy cierpliwych, doświadczonych a przede wszystkim skutecznych instruktorów nauki jazdy, którzy w sposób zrozumiały i prosty potrafią przekazać posiadaną przez siebie wiedzę - serdecznie zapraszamy.

Podstawowe zasady ekojazdy można krótko ująć w dziesięć reguł.
 
 

Znaki ostrzegawcze

§ 3. 1. Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

2. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do znaku A-7, który umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5.

4. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.

5. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m; umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.


Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym i kryteria ich oceny

 

I. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

 

                        Schematy i zdjęcia skrzyżowań kieleckich ulic, na których często można spotkać samochody egzaminacyjne

[ 1 ]

Oni maja to już za sobą. Ty też chcesz?

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013-23
Hosting i wykonanie JSCKOMP Kasy Fiskalne Kielce
Strona wygenerowana w czasie 15.673 s

Licznik: 57070


Polityka cookies